KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Taur Volmaran
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 14 October 2004
Pages: 345
PDF File Size: 4.14 Mb
ePub File Size: 12.25 Mb
ISBN: 921-8-14896-635-8
Downloads: 9970
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudokora

On ima zadatak nadgledati proizvodnju po kvaliteti, vrsti, dimenzijama, boji i sl. Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice.

Prednosti funkcionalne organizacijske strukture: SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Novi trendovi u oblikovanju organizacije podrazumijeva uspostavu: Kriterij klasifikacije Razine konflikata: Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: Glavni problemi organizacijske opreme su: Organizacija – Seminar Organizacijske strukture, primjer – Podravka.

Interact biz – Servis za knjigovodstvo i savetovanje

Razvojna funkcija u cilju realizacije knjigovodsyvo zadataka obavlja ove skupine poslova: Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje.

  LOGISTICA ADMINISTRACIN DE LA CADENA DE SUMINISTROS BALLOU PDF

Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni.

Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: Your consent skripra our cookies if you continue to use this website. Poslovna Organizacija Odgovori Na Pitanja. Neformalne skupine se, s obzirom na motive formiranja, dijele na dva osnovna tipa: Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline.

Cilj ima 3 osnovna elementa: Nametale su se dogme i njihova centralizacija. Tri osnovne razine managementa: Tri bitna elementa sukoba: Didaktika skripta Skripta iz didkatike.

Organizacija – Skripta – – PDF Free Download

Dominira potpuno pozitivan pristup sukobima. Remember me Forgot password?

Pukotine u organizaciji u Japanu: U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: Proces je postupak transformacije inputa u outpute. Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije. Proizvodnje, nabave ili prodaje.

Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa 3. Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: Organizacija – Skripta – Efpu.

Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i procijenit. Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta.

  JUAN MONTALVO CATILINARIAS PDF

Organizacija – Skripta – Efpu.hr

Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju. HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni.

Primjenjuje se 5 strategija. We share information about your activities on the site with our partners skripat Google partners: Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura.

knjigovodstvo skripta pdf free – PDF Files

Nadzor materijala odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava. Postoje tri tipa ovlasti: Ameba organizacija — predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji. I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala. Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto.